กิจกรรม

 
ลูกค้าชาวอินเดียเยี่ยมชมโรงงาน


ลูกค้าชาวอินโดนีเซียเยี่ยมชมโรงงาน


ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี


การฝึกอบรมให้ลูกค้าชาวปากีสถาน เนปาล และบังกลาเทศ


การตรวจสุขภาพประจำปี


ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงงาน